Misyon

Bizler hayvanların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için beslenme, bakım, korunma, tedavi ve yasal haklarının savunulmasına yönelik doğrudan veya dolaylı çalışmalar yaparken bu süreçteki çevresel, psikolojik ve sosyolojik sorunlara çare bulmak amacıyla Coronathon Türkiye Hackaton’una sokak hayvanları projemizle katıldık. Bir Can Projesi olarak, Coronathon Türkiye yarışmasında en iyi projelerden biri olarak 25 Mart 2020’de ödül kazandık.

Aynı gaye etrafında birleşen ve ortak değerlere sahip hayvanseverler olarak sokak hayvanlarımızın bakım ve beslenmelerine destek olmak, birlikte projeler geliştirmek, bu projelerin uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmek ve zemin oluşturmak, böylece yerel ve küresel çapta sokaktaki milyonlarca hayvanlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve bütün topluma fayda sağlamak amacıyla bir araya geldik.

Sokak hayvanlarımızın bakımları için birlikte çabaladığımız gönüllülerin, kamuoyunun, ve misyonumuzun getirdiği sorumlulukla hareket ediyoruz.

Amacımız, sokaklarda canla başla hayvanların yaşam mücadelesi için çalışan, beslemelerini yapan ve bakımlarını üstlenen hayvanseverleri teknolojik uygulama üzerinden bir platformda buluşturarak, onların belediye ile olan işbirliklerinin verimliliğini arttırmak ve tüm ilgili kişi ve birimler arasındaki iletişim, yardımlaşma ve koordinasyonu güçlendirmektir. Ayrıca mobil uygulamadaki besleme haritası üzerinden girişlerle zaman içerisinde Türkiye genelinde hayvan ihtiyaç haritası çıkararak; bu noktalara kayıtlı sokak canlarımızın sağlık, besleme zamanlamaları ve yöresel nüfus yoğunluklarına göre takibini sağlayıp kayıt kimliklerini oluşturabileceğiz.

Vizyon

Türkiye’nin Sokak hayvanları konusunda ilk ödüllü teknoloji ve sosyal girişim platformu olarak, yaşadığımız toplumda sokak hayvanlarımız için dönüşüm yaratmak ve bu dönüşümün sürdürülebilir olması için çalışıyoruz.

Bir Can Uygulaması, sokaklarda canla başla toplum ve kamu faydasına gönüllü çalışan vicdan sahibi belediyeleri, hayvansever gönüllüleri, kurumları, STK’ları, belediyeleri, veterinerleri ve diğer paydaşları birlikteliğin gücüyle hareket edecekleri bir platform oluşturmayı hedefliyoruz.

Sokak hayvanlarımızın beslenme ve bakım ihtiyaçlarını binlerce besleme noktasını tek bir platform üzerinden mobil uygulama üzerinde birleştirerek tüm Türkiye’yi saran bir dayanışma ile sokak hayvanlarımıza yaşanabilir bir ekosistem yaratmak için uğraşıyoruz.

Bu bağlamda vizyonumuz toplumda hayvan sevgisi bilincinin yaygınlaştırılması için daha ilkokuldan başlayarak hayvan sevgisinin geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerine ağırlık vermek, hayvanlarımın sokaklarda tehlike oluşturmamaları için onları eğitmek, sahipsiz kalmamaları için sokak hayvanlarına yuva bulmak, kaybolan hayvanların bulunmasını sağlamak, sokak hayvanlarımın bakımını sağlamak ve kötü muamele görmelerini engellemektir. Hedeflerimizin başarıya ulaşması ancak hayvansever gönüllülerimizin desteğiyle mümkündür.

error

Bizi Hala Takip Etmiyormusunuz